Statuta Universitas Negeri Yogyakarta

No. UU: 
No. 34 Tahun 2011
Produk Hukum Files: